Wypowiedź  Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku