Od początku marca w  ramach pakietu "MultiInwestor" Klienci MultiBanku mają możliwość  inwestowania na giełdzie oraz składania dyspozycji dotyczących rachunków  inwestycyjnych