Współpraca  MultiBanku i DI BRE Banku w ramach pakietu "MultiInwestor"