Umowa połączeniowa i umowa opcyjna PTE Skarbiec-Emerytura.