Obniżenie prowizji  za przyznanie kredytów w ramach Planów Finansowych