Obniżenie kwoty minimalnych wpływów na MultiKonto my