Orzeczenie Sądu  Apelacyjnego w Poznaniu potwierdzające prawidłowość wyborów do Rady  Nadzorczej spółki Pozmeat