Zaproszenie do  udziału w świątecznej, charytatywnej grze oszczędnościowo-inwestycyjnej