MultiBank - nowy produkt kredyt na zakup środków transportu waloryzowany kursami walut