Wartość wniosków  złożonych w ramach Planów Finansowych przekroczyła 1 mld zł