Program Inwestycyjny z ubezpieczeniem na życie – nowa jakość w MultiBanku