Usługi powiernicze BRE Banku pozytywnie ocenione przez PWC