Z BRE Bankiem po dotacje z ostatniej edycji PHARE 2003