Dobre wyniki programu inwestycyjnego dla Klientów Private Banking BRE Banku