MultiBank - podwyżka oprocentowania lokat walutowych w USD oraz obniżenie progu  negocjowania lokat dla Klubu Aquarius