Zmodernizowane Centrum Usług Finansowych MultiBanku w Częstochowie – druga co do wielkości i jedna z najnowośniejszych placówek w Polsce