Wzrost PKB zwolni w tym roku do 2,8 proc.

Tempo wzrostu PKB przyspieszyło z 4,2 proc. w III kwartale do 4,3 proc. w IV kwartale. Nie jest to niespodzianka, gdyż zgodnie z wcześniej publikowanym odczytem rocznym przedział wzrostu w IV kwartale oscylował pomiędzy 4,1 a 4,3 proc.
Oddział BRE Banku wśród arcydzieł architektury

Bydgoska siedziba oddziału korporacyjnego BRE Banku, zwana szklanymi spichrzami, została uznana za jeden z trzech najładniejszych budynków w Polsce, w plebiscycie tygodnika POLITYKA. W głosowaniu wzięło udział 5 tys. czytelników. Wyprzedziła między innymi gmach Bibliotek...
"Nietrwały" wzrost sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna w styczniu wzrosła o 14,3 proc w ujęciu rocznym. Wskaźnik znalazł się jednak pod dużym wpływem efektów bazowych, a znaczące wzrosty zanotowano przede wszystkim w kategoriach dóbr nietrwałych.
Silny start przemysłu w 2012 roku

Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 9,0 proc. po 7,7 proc. wzroście zanotowanym w grudniu. Po wyeliminowaniu efektów sezonowych było to odpowiednio 9,1 proc. wobec 9,5 proc.  – W styczniu w stosunku do roku poprzedniego mieliśmy o jeden więcej dzień roboczy, dane ...
Zaskakujący wzrost dynamiki wynagrodzeń, ale spada dynamika zatrudnienia

- Zgodnie z naszymi przewidywaniami przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu 2012 roku o 0,9 proc.  w ujęciu rocznym i tyle samo w ujęciu miesięcznym, po 2,3 proc. wzroście w poprzednim miesiącu – mówi Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE...
Pozytywna niespodzianka inflacyjna w styczniu. Stopy będę obniżane?

W styczniu inflacja spadła do 4,1 proc. z 4,6 proc. przed miesiącem, podczas gdy rynek spodziewał się, że będzie to 4,3 proc. – Trzeba jednak pamiętać, że są to wyniki wstępne, które będą rewidowane w marcu wraz z publikacją nowego koszyka inflacyjnego – mówi Ernest Pytl...
Dynamika PKB na poziomie 4,3 proc., tak dobrze już nie będzie

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2011 r. o 4,3 proc.. - Pozytywnie zaskakują inwestycje, które w całym roku wzrosły o 8,7 proc. Mniej optymistycznie wygląda konsumpcja – wzrost zaledwie o 3,1 proc. – komentuje Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku
W grudniu silne wzrosty w przemyśle, styczeń nie będzie gorszy

Produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 7,7 proc. w skali roku, podczas gdy w listopadzie było to 9,1 proc. Jednak już po wyeliminowaniu efektów sezonowych wskaźnik ten zwiększył się o 9,5 proc. wobec 9,2 proc. zanotowanych w ubiegłym miesiącu. - W przemyśle wciąż więc...
Zatrudnienie spada, wzrost PKB nie zagrożony

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu obniżyło się w o ponad 12 tys. osób w stosunku do poprzedniego miesiąca, co biorąc pod uwagę zachowanie wskaźników koniunktury, ciepły grudzień oraz dotychczasowy pozytywny trend, rzuca sporo pesymizmu na zachowanie rynku...
6
7
8
9
10
11
12