Pierwsze w ofercie mBanku ubezpieczenie nieruchomości od wszystkich ryzyk