Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji prasowych (Newsletter) od mBanku S.A.

Administratorem moich danych osobowych jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, zwany dalej „bankiem”.

Funkcję Inspektora danych osobowych pełni pracownik banku, z którym mogę skontaktować się w sprawie przetwarzania moich danych osobowych pod adresem:inspektordanychosobowych@mbank.pl.

Podane przeze mnie powyższe dane osobowe zostaną wykorzystane przez bank w celu wysyłania Newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania w tym celu moich danych osobowych przez bank jest wyrażona przeze mnie zgoda. Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie, a ich niepodanie uniemożliwi przesyłanie mi Newslettera przez bank.

Podane w tym celu moje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom.

Moje dane osobowe zostaną usunięte z bazy kontaktów niezwłocznie po wycofaniu przeze mnie zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania Newslettera.

Za pośrednictwem adresu e-mailmedia@mbank.pl mam prawo złożenia żądania do:

a. dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;

b. ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Ponadto mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresemwww.uodo.gov.pl.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych, w tym moich uprawnień, można znaleźć na stroniewww.mbank.pl/rodo.