Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji prasowych (Newsletter) od mBanku S.A.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, zwany dalej „Bankiem”.

Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Banku, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem:inspektordanychosobowych@mbank.pl.

Powyższe dane osobowe podane przez Panią/Pana zostaną wykorzystane przez Bank w celu wysyłania Newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie uniemożliwi przesyłanie Newslettera przez Bank.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte z bazy kontaktów niezwłocznie po wycofaniu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania Newslettera.

Za pośrednictwem adresu e-mailmedia@mbank.pl:

a. ma Pani/Pan prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;

b. może Pani/Pan żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Ponadto ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresemwww.giodo.gov.pl.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych, w tym Pani/Pana uprawnień, można znaleźć na stroniewww.mbank.pl/rodo.