Analitycy DI BRE: sprzyjające warunki do wzrostów na rynku akcji

Analitycy DI BRE: sprzyjające warunki do wzrostów na rynku akcji

Zaskakująca decyzja Rady Polityki Pieniężnej o opóźnieniu cyklu obniżek stóp procentowych może wpłynąć na pogłębienie spowolnienia gospodarczego w I kw. 2013 roku, a tempo wzrostu PKB może całkowicie wyhamować do końca 2012 roku. Jednak pozytywne sygnały z banków centralnych strefy euro i USA oraz poparcie Niemiec dla planów stabilizacyjnych mogą pozytywnie wpływać na rynek akcji. Krótkoterminowe korekty warto wykorzystać do zakupu akcji – piszę analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku w comiesięcznej aktualizacji strategii inwestycyjnej.

Wrzesień przyniósł pozytywne rozstrzygnięcia dotyczące trzech istotnych wydarzeń, które powinny w średniej perspektywie pomagać rynkowi akcji: nowy program skupu papierów dłużnych przez Europejski Bank Centralny, trzecią turę luzowania ilościowego w USA oraz decyzję Trybunału Konstytucyjnego Niemiec pozwalającą na uruchomienie funduszu Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego.

Zgodnie z oczekiwaniami rynki finansowe od kilku tygodni dyskontowały te pozytywne rozwiązania. - Same decyzje przyniosły tylko krótkotrwałą reakcję inwestorów, po czym weszły one w fazę realizacji zysków - mówi Michał Marczak, szef analityków DI BRE – Uważamy jednak, że skala przyjętych rozwiązań jest na tyle znacząca, iż będą one wpływały na realną gospodarkę w dłuższej perspektywie, a w konsekwencji spowodują m.in. przepływ kapitału z rynku długu na rynek akcji – dodaje.

Jednak w comiesięcznej aktualizacji strategii inwestycyjnej analitycy DI BRE zaznaczają, że polską gospodarkę czekają w najbliższych kwartałach trudne chwile. - Spodziewamy się dna cyklu w I połowie 2013 roku, jednak będzie ono głębsze niż oczekuje tego konsensus rynkowy. Taki scenariusz makro w skali globalnej i lokalnej pozwoli na dalszy wzrost cen akcji, przy czym w obecnej fazie cyklu, rynek polski powinien zachowywać się słabiej, niż takie indeksy jak S&P500 czy DAX – mówi Michał Marczak z DI BRE - Podtrzymujemy opinię, że najlepszą inwestycją pozostają spółki dające ekspozycję na globalne ożywienie, czyli surowcowe i rafineryjne. Również te współpracujące z gospodarką niemiecką, np. wybrane spółki przemysłowe – dodaje.

Według DI BRE obniżenie stóp procentowych może nastąpić w listopadzie, o 25 p.b. co będzie wyrazem obrony reputacji przez RPP. W kolejnych miesiącach Rada będzie kontynuować politykę obniżek małymi krokami. W całym cyklu obniżki przekroczą 100-125 p.b. Rada sygnalizuje w niezależnych wypowiedziach powrót inflacji do celu na poziomie 2,5 proc.

Analizując poszczególne branże, eksperci DI BRE wskazują, że w najbliższych miesiącach czeka nas spadek produkcji przemysłowej i obniżenie się inflacji pod koniec tego roku. Będzie to jednak dobry sezon dla sektora paliwowego. Bardzo wysokie marże rafineryjne i perspektywa rewelacyjnych wyników za III kw. powinny nadal sprzyjać kursom Orlenu i Lotosu. Jednak nie uległy zmianie negatywne rekomendacje dla PGNiG. W opinii DI BRE Banku warto inwestować w sektor energetyczny, ale raczej spółki dystrybucyjne, jak Tauron i Enea, niż wytwórcze (PGE, CEZ). Polecają także inwestowanie w spółki surowcowe. Jednak w przypadku JSW należy pamiętać o słabym IV kw. Analitycy DI BRE widzą potencjał do podwyższenia prognoz dla KGHM. Podtrzymują również pozytywne rekomendacje dla Getin Noble Banku, Banku Millennium oraz Kredyt Banku.

Na rynku mediów i telekomunikacyjnym wskazują na trudną sytuację w segmencie usług stacjonarnych w połączeniu z szansami na złagodzenie konkurencji w segmencie mobilnym. Stwarza to relatywnie lepsze otoczenie dla Orange (dawnej Telekomunikacji Polskiej) w porównaniu do Netii. Rynek reklamy zaś pozostaje w trendzie spadkowym. Pojawiło się natomiast odbicie na rynku kinowym, co wspierać powinno notowania Agory i Cinema City.

W raporcie miesięcznym Dom Inwestycyjny BRE Banku podwyższył rekomendacje dla spółki AB (Akumuluj) oraz obniżył zalecenie inwestycyjne dla spółki ZUE (Trzymaj).
Załączniki
pazdziernik-2012.pdf

pdf | 2,22 MB

PobierzPobierz
Powiązane artykuły
Dzięki klientom korporacyjnym mBank przekaże WOŚP dodatkowo 77 tys. zł

Na konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trafi równowartość miesięcznych opłat i prowizji za prowadzenie rachunków dla klientów korporacyjnych, otwartych w styczniu i lutym br. Przekazana darowizna zasili działalność statutową Fundacji. 
mBank najlepszym cyfrowym bankiem dla korporacji w Polsce

mBank, został laureatem konkursu organizowanego przez  pmagazyn finansowy Global Finance w kategorii „World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2018”.
mBank do końca roku z 2 proc. na rachunku VAT

1 lipca wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności - split payment. mBank jako jedyny „oprocentuje” saldo wybranego rachunku VAT do wysokości 200 000 zł. Do końca grudnia 2018 przedsiębiorstwa mogą liczyć na 2% zysku.
mBank Hipoteczny: debiut listów zastawnych na rynku międzynarodowym zakończony sukcesem

W ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował papiery o wartości 300 mln EUR i zapadalności 7 lat. Popyt ze strony inwestorów ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji.