DI BRE Banku: Rynek akcji da zarobić w 2013 roku

DI BRE Banku: Rynek akcji da zarobić w 2013 roku

W przyszłym roku WIG20 powinien osiągnąć poziom 2750 – 2800 punktów przewidują analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku w „Strategii inwestycyjnej na rok 2013”. Podtrzymują pozytywne nastawienie do rynku akcji, mimo wyraźnego spowolnienia w polskiej gospodarce. Największy potencjał mieć będą spółki wydobywcze, banki, rafinerie i  dystrybutorzy IT. Pierwszy kwartał może jednak rozczarować inwestorów.

Wśród argumentów przemawiających za pozytywnym scenariuszem dla rynku akcji w 2013 roku eksperci DI BRE wymieniają między innymi działania Europejskiego Banku Centralnego, wzrost zaangażowania kapitału prywatnego na rynku obligacji rządowych oraz spodziewane w drugim półroczu ożywienie gospodarcze w Niemczech, wynikające ze wzrostu zamówień eksportowych i początkiem cyklu inwestycyjnego. Ważnym elementem zakładanego, pozytywnego scenariusza jest dojście do porozumienia polityków amerykańskich w sprawie tzw. klifu fiskalnego, o czym przekonamy się już niedługo. Między innymi to powinno, po okresie dostosowawczym, spowodować, że gospodarka amerykańska ponownie wejdzie w okres ożywienia.  Jednocześnie banki centralne, między innymi w Japonii, Chinach czy Wielkiej Brytanii powinny zwiększać płynność na rynku.

– Spodziewane wydarzenia na rynku globalnym oraz fakt, że polskie akcje wciąż wyceniane są z dyskontem w stosunku do innych rynków wschodzących powinien naszym zdaniem przynieść pozytywny scenariusz dla krajowego rynku akcji – mówi Michał Marczak, szef analityków Domu Inwestycyjnego BRE Banku. – Jednocześnie spodziewamy się dalszych obniżek stóp procentowych a co za tym idzie obniżenia oprocentowania depozytów w bankach, z drugiej strony  wzrostu rentowności polskich obligacji skarbowych w drugim półroczu. To daje szansę na relokację oszczędności z funduszy dłużnych do akcyjnych oraz napływ nowych środków do TFI – dodaje.

Dodatkowo, jak zaznaczają eksperci DI BRE, Otwarte Fundusze Emerytalne, który utrzymują blisko 8 proc. aktywów w depozytach i 34 proc. w akcjach, będą mogły zwiększyć zaangażowanie w te ostatnie do 47,5 proc. w roku 2013. Podkreślają, że za takim scenariuszem dodatkowo przemawia fakt, że aż 17 z 63 analizowanych przez nich spółek wypłaci w tym roku dywidendę, której poziom da wyższą stopę zwrotu, niż obecne oprocentowanie depozytów w bankach.

Eksperci DI BRE przewidują także, że rok 2013 powinien przynieść ożywienie na rynku fuzji i przejęć, co przekładać się będzie na większą liczbę wezwań na akcje. Dodatkowo, recesja w pierwszym półroczu wymusi na wielu spółkach restrukturyzację, co przy poprawie koniunktury w kolejnych kwartałach pozwoli na wzrost zysków w 2014 roku - niedoszacowywanych dziś przez analityków.

W strategii inwestycyjnej na rok 2013 analitycy DI BRE zalecają przeważanie spółek wydobywczych, banków, rafinerii, dystrybutorów IT i unikanie spółek z sektora wytwarzania energii i deweloperów mieszkaniowych. W trakcie roku zalecają stopniowe zwiększanie alokacji w spółki przemysłowe, wykorzystując słabe wyniki za 1 i 2 kwartał.

Oczywiście przewidywany na rok 2013 scenariusz dla rynku akcji obarczony jest pewnymi ryzykami. Nie można ostatecznie odrzucić możliwości, że demokraci i republikanie nie porozumieją się w sprawie klifu fiskalnego, a kryzys zadłużenia w strefie euro się pogłębi (łącznie z opuszczeniem strefy przez Grecję), co może pociągnąć za sobą głębszą recesję w Niemczech i Francji. Negatywny wpływ na sytuację na rynku może mieć także wynegocjowanie przez Polskę niższych wpływów z unijnego budżetu w latach 2014 – 2020.

Szczegóły strategii inwestycyjnej dla rynku akcji na rok 2013 przygotowanej przez Dom Inwestycyjny BRE Banku dostępne są na stronie: http://www.dibre.com.pl/
Załączniki
strategia-2013-s.pdf

pdf | 1,47 MB

PobierzPobierz
Powiązane artykuły
Dzięki klientom korporacyjnym mBank przekaże WOŚP dodatkowo 77 tys. zł

Na konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trafi równowartość miesięcznych opłat i prowizji za prowadzenie rachunków dla klientów korporacyjnych, otwartych w styczniu i lutym br. Przekazana darowizna zasili działalność statutową Fundacji. 
mBank najlepszym cyfrowym bankiem dla korporacji w Polsce

mBank, został laureatem konkursu organizowanego przez  pmagazyn finansowy Global Finance w kategorii „World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2018”.
mBank do końca roku z 2 proc. na rachunku VAT

1 lipca wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności - split payment. mBank jako jedyny „oprocentuje” saldo wybranego rachunku VAT do wysokości 200 000 zł. Do końca grudnia 2018 przedsiębiorstwa mogą liczyć na 2% zysku.
mBank Hipoteczny: debiut listów zastawnych na rynku międzynarodowym zakończony sukcesem

W ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował papiery o wartości 300 mln EUR i zapadalności 7 lat. Popyt ze strony inwestorów ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji.