Inflacja ponownie wyżej, pierwsze obniżki stóp na początku 2012