Niższa dynamika płac i dalszy spadek zatrudnienia- komentarz makroekonomiczny