Sprzedaż na plusie - potwierdzają się symptomy odbicia w II połowie roku