Oświadczenie BRE Banku w sprawie Interbrok
Copy

Kopiuj tekst

Oświadczenie BRE Banku w sprawie Interbrok

1 września br. w Pulsie Biznesu ukazała się niekorzystna dla BRE Banku publikacja, w której powtórzono wiele zarzutów, podnoszonych wkrótce po zatrzymaniu właścicieli firmy InterBrok, czyli już przeszło rok temu.

BRE Bank jest w tej sprawie stroną poszkodowaną.
Świadczy o tym w szczególności fakt, że firma InterBrok Investment przekazywała swoim klientom gwarancje bankowe, które nigdy nie zostały wystawione przez BRE Bank i, co do których, 4 maja 2007 roku BRE Bank złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W sprawie spółki Interbrok Investment Bank nie złamał prawa. Od początku ujawnienia istoty sprawy współpracujemy z prokuraturą, a jednym z przejawów tej współpracy był m.in. szczegółowy audyt wewnętrzny, którego wyniki przekazaliśmy zarówno prokuraturze, jak i organom nadzoru. Przytoczony przez media raport jest wewnętrznym, poufnym dokumentem banku objętym tajemnicą firmy. Jego rolą było sprawdzanie procedur oraz zaistniałych zjawisk, a następnie rozważenie i ocena wszelkich możliwych ich efektów. Audyt nie zajmował się natomiast oceną skutków prawnych tego typu sytuacji. Jego wyniki są wewnętrznym dokumentem banku, objętym tajemnicą firmy.

Żadna instytucja finansowa nie ma ani prawnych, ani organizacyjnych możliwości, by kontrolować, czy cała działalność klientów banku jest prowadzona zgodnie z prawem. Nie ma również podstaw do tego, by bank odpowiadał za przestępstwa popełniane przez niezależne podmioty, nawet, jeśli są one jego klientami. Dlatego, ze wskazanych powyżej powodów, uważamy, że roszczenia wobec BRE Banku zgłaszane przez innych poszkodowanych w sprawie Interbroka są bezpodstawne.

Intencją BRE Banku, jako strony poszkodowanej, jest jak najszybsze, pełne wyjaśnienie sprawy.

Licencja bankowa

Obowiązujący w Polsce system prawny nie nakłada na banki obowiązku badania, czy podmioty będące ich klientami posiadają ważne zezwolenia na prowadzenie działalności. Banki nie są instytucjami powołanymi do kontroli czy nadzoru prawidłowości działań swoich klientów. Obowiązek badania, czy dany podmiot funkcjonujący na rynku posiada wymagane prawem zezwolenia należy do organów nadzoru. W zakresie działalności maklerskiej organem takim jest obecnie Komisja Nadzoru Finansowego.
Bank nie miał więc obowiązku sprawdzania czy spółka posiada ważne zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej.

Rezerwy

BRE Bank, uwzględniając wszelkie okoliczności współpracy z firmą InterBrok, w tym wyniki audytu wewnętrznego, uznał, że
nie ma podstaw prawnych i faktycznych do żądania od niego rekompensat przez osoby poszkodowane w tej sprawie
. Obecnie nie ma więc podstaw do utworzenia w Banku rezerw na ryzyko prawne związane z żądaniami zgłoszonymi wobec Banku przez poszkodowanych.

Od chwili zaistnienia sprawy nie zaszły żadne nowe fakty uzasadniające utworzenie rezerw. Jeżeli stan faktyczny i prawny będzie uzasadniał utworzenie rezerw, Bank rozważy taki krok. W chwili obecnej nie ma podstaw do ich zawiązania.

Należy również mieć na względzie fakt, że przy badaniu przez biegłego rewidenta (PricewaterhouseCoopers) sprawozdania finansowego Banku za rok 2007, Bank udzielił biegłemu rewidentowi wszystkich niezbędnych informacji w zakresie, w jakim przewidują to: polskie prawo oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, w tym również informacji związanych z roszczeniami odszkodowawczymi zgłoszonych wobec Banku przez poszkodowanych przez Interbrok.

Chcielibyśmy podkreślić, że wyjaśnienie sprawy Interbrok traktujemy priorytetowo i w związku z tym podejmujemy wszelkie konieczne działania.

Powiązane artykuły
Nowość w aplikacji mBanku: proste skanowanie danych do przelewu

W najnowszej wersji aplikacji klienci będą mogli skorzystać z opcji prostego skanowania danych do przelewu. Zamiast mozolnie przepisywać cyfry czy adres odbiorcy przelewu, wystarczy nakierować kamerę telefonu i… gotowe!
Nowość w mBanku: debetówka z wieloma walutami bez kosztów 

Płacenie za granicą będzie jeszcze prostsze dzięki nowej usłudze, którą mBank przedstawi klientom w listopadzie. Każdy klient, który ma w portfelu zwykłą kartę Visa, będzie mógł bezpłatnie włączyć usługę wielowalutową. Na początek będzie ona działać dla czterech walut: E
Matematyka jest wszędzie! Ponad 100 tys. zamówień książki mFundacji

Fundacja mBanku wydała i przekazała rodzicom w całej Polsce przełomową książkę „Matematyka jest wszędzie”. Właśnie zakończyła się trzecia, ostatnia edycja akcji, w której można było zamówić dla siebie jej bezpłatny egzemplarz. We wszystkich edycjach w 2018 roku książkę z
Allegro wprowadza nową ofertę kredytu dla firm i wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości

Allegro, we współpracy z mBankiem wprowadza dwie nowe metody finansowania dla firm handlujących w serwisie: pożyczkę gotówkową oraz kredyt w rachunku bieżącym. Rozwiązanie stworzone jest z myślą o internetowych mikroprzedsiębiorcach, którzy chcą rozwijać swój biznes dzięki szybkiemu dostępowi do dodatkowych środków. Decyzja kredytowa dostępna jest już w 3 minuty od wysłania wniosku. Wysokość finansowania dopasowana jest do wielkości sprzedaży na Allegro. Dzięki temu do skorzystania z kredytu nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty. Wystarczy prosty wniosek online dostępny na platformie Allegro.