Konferencja: Wyniki finansowe Grupy BRE Banku I-III kw. 2009 r.