Bardzo dobre wyniki bankowości detalicznej BRE Banku po III kwartale