Umowa połączenia i sprzedaży akcji w PTE Skarbiec-Emerytura