Czynniki wpływające  na wynik finansowy BRE Banku SA za rok 2004