MultiBank - obniża  minimalna kwotę dochodu wymaganą do uzyskania karty VISA CREDIT z 1700 zł  netto do 1400 zł netto