Współpraca BRE  Banku SA i Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o.