Zyskowny wzrost-  wyniki Grupy BRE Banku po II kw. 2007r.