Od grania do  mieszkania - nowy konkurs dla MultiBanku