Silne wyniki operacyjne z podstawowej działalności. Zysk obniżony przez rezerwy na portfel walutowy.