mBank Hipoteczny: debiut listów zastawnych na rynku międzynarodowym zakończony sukcesem

mBank Hipoteczny: debiut listów zastawnych na rynku międzynarodowym zakończony sukcesem

Opublikowany

W ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował papiery o wartości 300 mln EUR i zapadalności 7 lat. Popyt ze strony inwestorów ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji.

To najkorzystniej uplasowana emisja długu na rynku międzynarodowym w dotychczasowej historii mBanku Hipotecznego.
Ostateczna wycena listów zastawnych wyemitowanych przez hipoteczne ramię mBanku wyniosła 42 p.b. ponad MidSwap. Kupon wyniósł 1.073 proc. Początkowo bank zaoferował marżę w okolicach 48 p.b., która w trakcie budowy książki popytu została obniżona do poziomu 42 p.b. W efekcie osiągnięto historycznie niską marżę, która stanowi benchmark dla wyceny przyszłych emisji międzynarodowych mBanku Hipotecznego.
Popyt ze strony inwestorów był bardzo duży i ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji. Deklaracje nabycia listów zastawnych mBanku Hipotecznego na łączną kwotę ponad 800 mln EUR złożyło 60 inwestorów.
Od 2000 r. mBank Hipoteczny jest regularnym emitentem polskich listów zastawnych. Dotychczasowe emisje w EUR realizowane były w formie private placement i nie przekraczały 100 mln EUR. Ustanowienie w 2017 r. międzynarodowego programu emisji, dostosowanie jej formatu do standardów europejskich oraz dystrybucja do szerokiej bazy inwestorów pozwoliły na uplasowanie benchmarkowej emisji w EUR na bardzo korzystnych warunkach.

Emisje listów zastawnych na rynki zagraniczne są szansą dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Banki – pozyskując finansowanie z listów zastawnych – podnoszą swoją zdolność do udzielania kredytów na finansowanie nieruchomości w Polsce – mówi Krzysztof Dubejko, dyrektor departamentu skarbu w mBanku Hipotecznym. – Warto zauważyć, że potencjał banków hipotecznych do wsparcia krajowego rynku mieszkaniowego zwiększył się dzięki potwierdzeniu przez Ministerstwo Finansów w kwietniu br. aspektu podatkowego w ramach obowiązującego prawa. W istotny sposób wspiera to rozwój rynku listów zastawnych, poprzez dostęp do długoterminowego oraz relatywnie taniego finansowania.

Krzysztof Dubejko.

Łączna wartość listów zastawnych wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne wynosi ok. 19,6 miliardów złotych, co stanowi ok. 5 proc. wartości kredytów mieszkaniowych. Dla porównania, poziom finansowania tego typu kredytów listami zastawnymi w Czechach wynosi ok. 37 proc., w Niemczech 16 proc., we Francji 21 proc., a w Szwecji 58 proc.
Copy

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Dzięki klientom korporacyjnym mBank przekaże WOŚP dodatkowo 77 tys. zł

temu

Na konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trafi równowartość miesięcznych opłat i prowizji za prowadzenie rachunków dla klientów korporacyjnych, otwartych w styczniu i lutym br. Przekazana darowizna zasili działalność statutową Fundacji. 
mBank najlepszym cyfrowym bankiem dla korporacji w Polsce

temu

mBank, został laureatem konkursu organizowanego przez  pmagazyn finansowy Global Finance w kategorii „World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2018”.
mBank do końca roku z 2 proc. na rachunku VAT

temu

1 lipca wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności - split payment. mBank jako jedyny „oprocentuje” saldo wybranego rachunku VAT do wysokości 200 000 zł. Do końca grudnia 2018 przedsiębiorstwa mogą liczyć na 2% zysku.
Korporacyjny rachunek na dwa serca w mBanku dla WOŚP

temu

W ramach wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mBank uruchomił specjalną ofertę skierowaną do przedsiębiorców obsługiwanych w ramach oferty korporacyjnej. Dzięki niej opłaty i prowizje od rachunków założonych w styczniu br., związane z podstawowymi usługami bankowymi, zasilą konto WOŚP.