Grupa mBanku: prawie 700 mln zł zysku netto w pierwszej połowie 2018 r.
Copy

Kopiuj tekst

Grupa mBanku: prawie 700 mln zł zysku netto w pierwszej połowie 2018 r.

Wyższe dochody i zysk. Rosnąca sprzedaż kredytów i baza klientów – pierwsze półrocze 2018 w Grupie mBanku.


W pierwszych sześciu miesiącach br. Grupa mBanku odnotowała wzrost biznesu we wszystkich segmentach działalności. Dochody podstawowe osiągnęły rekordowy poziom, wsparty przez stabilny wzrost wolumenów, coraz lepszą strukturę aktywów oraz rosnącą bazę i transakcyjność klientów. Nastąpiła tez poprawa zysku netto, wsparta dodatkowo transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse.
Do najważniejszych wydarzeń I półrocza 2018 roku należą:
  • Wzrost zysku netto przypadającego na akcjonariuszy mBanku o 43,0% w porównaniu do zysku wypracowanego w I połowie 2017 roku do 698,4 mln zł.
  • Wzrost dochodów ogółem o 19,7% w porównaniu do I półrocza 2017 roku, spowodowany wzrostem dochodów z działalności podstawowej o 8,6% oraz zyskiem z transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse w I kwartale 2018 roku.
  • Wzrost kosztów działalności (łącznie z amortyzacją) o 4,4% w porównaniu do I półrocza 2017 roku spowodowany wzrostem kosztów osobowych, rzeczowych i amortyzacji, przy wzroście efektywności mierzonej wskaźnikiem kosztów do dochodów (spadek znormalizowanego wskaźnika kosztów do dochodów do 44,8% w I półroczu 2018 z 46,5% w I połowie 2017 roku).
  • Wzrost odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek o 66,7% spowodowany wyższymi rezerwami w segmencie korporacyjnym i detalicznym.
  • Wzrost kredytów i pożyczek netto o 6,1% w porównaniu do końca 2017 roku.
  • Wzrost depozytów od klientów o 6,9% w porównaniu do końca 2017 roku, głównie za sprawą napływu środków na rachunki bieżące klientów indywidualnych.
  • Ekspansja na rynku kredytów detalicznych znalazła odzwierciedlenie w rekordowej sprzedaży kredytów niehipotecznych, która wyniosła 4 331,6 mln zł, co stanowi wzrost sprzedaży o 16,9% w stosunku do I półrocza 2017 roku. Odnotowano też znaczący wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych – w I półroczu 2018 roku sprzedano ich 2 147,6 mln zł, co oznacza wzrost o 19,3% w stosunku do ubiegłego roku.
  • W efekcie przyrostu kredytów i depozytów, wskaźnik kredytów do depozytów osiągnął poziom 91,6% w porównaniu do 92,3% na koniec 2017 roku.
  • Wysoki poziom akwizycji klientów – w 2018 roku pozyskano 166 tysięcy klientów indywidualnych i 886 klientów korporacyjnych.
Powiązane artykuły
Grupa mBanku zarobiła 285 mln zł w III kwartale 2018.

Trzeci kwartał 2018 r. mBank zamknął rekordowymi dochodami podstawowymi. Bank koncentrował się na wzroście organicznym i ekspansji biznesowej.
411 mln zł zysku netto Grupy mBanku w I kwartale 2018 r.

W I kwartale 2018 roku Grupa mBanku po raz kolejny poprawiła dochody, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny kosztowej. Bank rozwijał się organicznie pozyskując nowych klientów oraz zwiększając bazę depozytową i kredytową.
mFundacja wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa!

Rekord Guinnessa w najdłuższym żywym rozwinięciu liczby Pi należy do mFundacji! Nasza próba okazała się udana i została wpisana do Księgi Rekordów!
Trzy wyróżnienia dla mBanku w konkursie Złotych Bankierów

Na wczorajszej gali podsumowującej ranking Złotych Bankierów, mBank otrzymał trzy wyróżnienia. Dwa z nich są szczególnie cenne, ponieważ przyznane przez internautów. Głosujący docenili działania mBanku w social mediach oraz przełomową, pierwszą na polskim rynku książkę o matematyce „Matematyka jest wszędzie” wydaną przez mFundację. Dodatkowo, mBank otrzymał wyróżnienie w kategorii specjalnej – Bezpieczny bank.