mBank: solidny IV kwartał i cały rok mimo trudnych warunków
Copy

Kopiuj tekst

mBank: solidny IV kwartał i cały rok mimo trudnych warunków

Grupa mBanku zakończyła IV kwartał zyskiem netto w wysokości 292,5 mln zł, a w całym 2016 r. osiągnęła 1,2 mld zł. Dobre wyniki finansowe udało się wypracować mimo trudnych warunków operacyjnych, z jakimi mierzą się banki w Polsce.


 Zysk netto wypracowany przez Grupę mBanku w IV kwartale 2016 roku wyniósł 292,5 mln zł i był o 27 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego okresu. Na dobre rezultaty złożył się szereg pozytywnych czynników. Bank w ostatnich trzech miesiącach roku zanotował dochody ogółem w wysokości 1 045 mln zł, co oznacza wzrost o 0,6 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Wynik z tytułu odsetek był wyższy o 4,8 proc., zaś wynik z tytułu prowizji poprawił się o 6,9 proc. w stosunku do III kwartału. Jednocześnie wyraźny spadek zanotował wynik na działalności handlowej, który był niższy o 64 proc. w ujęciu kwartalnym.
Rezultaty w minionym kwartale były wsparte obniżeniem kosztów działalności. Wydatki wraz z amortyzacją były mniejsze o 1,6 proc. w stosunku do III kwartału i wyniosły 491,9 mln zł. Z kolei odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek spadły do poziomu 39,7 mln zł za sprawą rozwiązania rezerw w segmencie korporacyjnym. W rezultacie poziom kosztów ryzyka w IV kwartale 2016 r. roku wyniósł 20 punktów bazowych w porównaniu do 69 kwartał wcześniej. Tzw. podatek bankowy zapłacony przez Grupę mBanku w IV kwartale wyniósł 92,8 mln zł.
Koniec roku to również czas wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej mBanku. Liczba klientów indywidualnych wzrosła o 98 tys. i przekroczyła 5,3 mln. Na koniec 2016 roku mBank obsługiwał o 245 korporacji więcej niż w poprzednim kwartale, a ich łączna liczba wynosiła 20 940.
Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec 2016 roku wzrosła o 754 mln zł w stosunku do końca września i wyniosła 81,8 mld zł. Po wyłączeniu transakcji reverse repo / buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych, portfel zmniejszył się o 1,1 proc. Z kolei baza depozytowa mBanku w IV kwartale wzrosła o 7,3 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosła 91,4 mld zł, przy czym zobowiązania wobec klientów indywidualnych zwiększyły się w omawianym okresie o 5,4 proc., a wobec klientów korporacyjnych o 10,5 proc. w skali kwartału. W wyniku tych zmian, wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku ukształtował się na poziomie 89,4 proc.
Łączny współczynnik kapitałowy na koniec grudnia 2016 roku wyniósł 20,3 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 17,3 proc.
W całym 2016 roku Grupa mBanku zarobiła ponad 1,2 mld zł. Wygenerowała 4,3 mld zł przychodów (wzrost o 4,9 proc. w skali roku), przy powtarzalnych kosztach na poziomie 1,95 mld zł (wzrost o 5,1 proc.). Negatywnie na wynik wpłynął tzw. podatek bankowy, którego mBank zapłacił 329 mln zł.