mBank podpisał umowę uczestnictwa w prowadzonym przez KIR systemie Inkart