W grudniu silne wzrosty w przemyśle, styczeń nie będzie gorszy