Inflacja poniżej 4%. Inwestorzy wątpią w podwyżki stóp