BRE najlepszym bankiem dla private equity

BRE najlepszym bankiem dla private equity

BRE Bank otrzymał nagrodę branży private equity „Najlepszy Bank Roku”, w konkursie „Diamenty Private Equity”. BRE pokonał między innymi JP Morgan i Bank Pekao. Rozdanie nagród odbyło się podczas Private Equity Forum & Awards Gala

W konkursie oceniano liczbę, wartość i różnorodność finansowania nowych projektów inwestycyjnych. - Jest to dla nas znaczące wyróżnienie. Nagrodę przyznawały osoby związane z różnymi sektorami gospodarki, świetnie znający rynek, który jako BRE finansujemy – mówi Przemysław Gdański, członek zarządu BRE Banku. – Co więcej, wyróżnienie jest dla nas szczególnie cenne z uwagi na to, że konkurowały o nie naprawdę uznane marki globalne - dodaje.

 „Diamenty Private Equity” to konkurs, którego celem jest promowanie osób, firm i instytucji związanych z tą branżą, które poprzez swoje działania przyczyniły się do wzrostu wartości polskich przedsiębiorstw, a ponadto wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym, efektywnością ekonomiczną i innowacyjnością. W tym roku „Diamenty Private Equity” były wręczane po raz pierwszy.

Do kapituły zostali powołani wybitni teoretycy i praktycy ekonomii, gospodarki i biznesu. Honorowym przewodniczącym kapituły był Aleksander Kwaśniewski. Dla zachowania bezstronności i pełnego obiektywizmu członkowie związani zawodowo z daną kategorią, byli wyłączeni z nominacji i oceny kandydatów do nagród.

BRE Bank po raz kolejny był partnerem strategicznym CEE Private Equity Forum. Moderatorami dwóch paneli dyskusyjnych byli: Przemysław Gdański - „Finansowanie w czasach kryzysu”, oraz Michał Popiołek - „Polska jako Centrum PE w regionie – mit czy fakt?”.Organizatorem CEE Private Equity Forum & Awards Gala jest Executive Club, prestiżowe forum kadry menedżerskiej, którego celem jest integracja oraz wymiana doświadczeń przedstawicieli świata biznesu.


Załączniki
diamenty-pe.jpg

grafika | 5,27 KB

PobierzPobierz
Powiązane artykuły
Dzięki klientom korporacyjnym mBank przekaże WOŚP dodatkowo 77 tys. zł

Na konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy trafi równowartość miesięcznych opłat i prowizji za prowadzenie rachunków dla klientów korporacyjnych, otwartych w styczniu i lutym br. Przekazana darowizna zasili działalność statutową Fundacji. 
mBank najlepszym cyfrowym bankiem dla korporacji w Polsce

mBank, został laureatem konkursu organizowanego przez  pmagazyn finansowy Global Finance w kategorii „World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2018”.
mBank do końca roku z 2 proc. na rachunku VAT

1 lipca wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności - split payment. mBank jako jedyny „oprocentuje” saldo wybranego rachunku VAT do wysokości 200 000 zł. Do końca grudnia 2018 przedsiębiorstwa mogą liczyć na 2% zysku.
mBank Hipoteczny: debiut listów zastawnych na rynku międzynarodowym zakończony sukcesem

W ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych mBank Hipoteczny uplasował papiery o wartości 300 mln EUR i zapadalności 7 lat. Popyt ze strony inwestorów ponad 3-krotnie przewyższył zakładany poziom emisji.