Nawet 250 zł za polecenie rachunku z produktem kredytowym