Wbrew oczekiwaniom inflacja we wrześniu nie wzrosła