Kolejny raz zaskakująco duży spadek dynamiki polskiego PKB