BRE Bank w III kw. 2011 - najbardziej dochodowy kwartał