Wyniki finansowe: Kolejny bardzo dobry kwartał BRE Banku