Wzrost PKB w I kw. 2009 O 0,8% R/R- Komentarz makroekonomiczny