Kolejny miesiąc wyższej inflacji- komentarz makroekonomiczny