W 2013 historycznie najniższy deficyt na rachunku obrotów bieżących