Polityka ma decydujący wpływ na funkcjonowanie bankowości